Köpvillkor


1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Du”) gör en beställning via www.palmdelux.se och www.palmdelux.com, och där tillhörande sidor, (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Dhilliss AB, adress Surbrunnsgatan 26, 113 48 Stockholm, Sverige, organisationsnummer 559168-5416 (”Palm de Lux”).

Du är alltid välkommen att kontakta oss genom ett mail till [email protected] med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom senast 2 arbetsdagar, men oftast betydligt snabbare. Villkoren gäller dig som är konsument och som beställer via Hemsidan.

Palm de Lux accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. För att kunna beställa på Hemsidan måste Du ha fyllt 18 år. Palm de Lux förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Palm de Lux reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i teknisk specifikation, produktbeskrivning eller felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Palm de Lux har rätt att rätta till sådana eventuella misstag och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du beställt kommer Palm de Lux självklart att meddela dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Palm de Lux går vidare med att behandla beställningen. All bildinformation på Hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Palm de Lux ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part.

Palm de Lux förbehåller sig rätten till ändringar av dessa Villkor när som helst i tiden. Ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Eventuella ändringar gäller och anses vara accepterade i samband med Du gör ett nytt köp eller besöker Hemsidan. Palm de Lux rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på vår Hemsida regelbundet för att se eventuella ändringar direkt.

2. Beställning och avtal

Genomförd beställning innebär att du accepterar Villkoren och förbinder dig därmed att följa dessa i sin helhet, samt du godkänner även att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Palm de Lux integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Palm de Lux bekräftat din beställning genom att skicka en orderbekräftelse från Palm de Lux till din e-postadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till [email protected]. Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske, och om du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket.

3. Frakt och leverans

Fraktkostnader utgår för leverans både inom och utanför Sverige och den tillämpade fraktkostnaden visas i samband med utcheckningen i kassan. För order med ett ordervärde överstigande 800 kr erbjuder vi fri frakt inom Sverige. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar från det att du fått en orderbekräftelse från Palm de Lux, förutsatt att varan/varorna finns i lager. Leveranstid för beställningsvaror är vanligtvis längre och om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Palm de Lux skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Vi gör allt vi kan för att säkerställa snabba leveranser men kan på grund av yttre omständigheter bli tvingade att avvika från våra leveranstider.

Försändelsen anländer till ditt närmsta Postnord- eller DHL-ombud och paketet bör hämtas inom 14 dagar för att förhindra att det går i retur. För varor som du som kund inte löser ut debiterar vi en kostnad för frakt, returfrakt och hantering på totalt 300 kr.

Om en artikel har avvikande leveranstid står det "beställningsvara" eller en beräknad leveranstid angiven vid respektive artikel. Om en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och inte annat särskilt avtalats, samt att den sena leveransen inte beror på dig som kund, har du rätt att häva köpet. Vi kommer att göra allt vi kan för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen när det är omöjligt för oss att fullfölja beställningen, exempelvis då vår leverantör eller speditör inte kan fullfölja deras åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Vi tar ansvar för varor som skadas under leverans till dig. Det är viktigt att du direkt tar en bild på det skadade godset när du mottagit paketet och reklamerar det direkt till postombudet. Du kan även kontakta oss inom 7 arbetsdagar så hjälper vi dig att få ersättning för den skadade varan.

Har du inte mottagit ditt paket inom rimlig tid, kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare.

4. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Prisuppgifter anges i SEK och är inkl moms för EU-länder. Moms och tullavgifter ingår inte i priset för länder utanför EU. Fraktkostnad ingår inte i priset.

På Hemsidan visas de sätt på vilka du har rätt att betala. Om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt har valts av dig och blivit godkänt av Palm de Lux har Palm de Lux har rätt att ta betalt av dig redan i samband med beställningen. Om fakturabetalning eller delbetalning väljs kan Palm de Lux eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Palm de Lux tar sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt och att ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning ej fungerar vid tillfället då Du genomför köpet. På Hemsidan anges eventuella begränsningar för betalningsalternativ.

Palm de Lux reserverar sig för eventuella fel i prisinformation eller i övrigt på Hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Palm de Lux rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar. Inga ändringar sker efter godkänd order, er order blir godkänd efter kassan i samband med att vi lämnar er en orderbekräftelse.

5. Ångerrätt och retur

Vid köp av varor på Hemsidan gäller lagstadgad 14 dagars ångerrätt. Du har därmed rätt att ångra ditt köp förutsatt att du meddelar Palm de Lux detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot varan som beställts (ångerfristen). Information om den lagstiftade och gällande ångerrätten kan läsas här.

Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

Om Du vill ångra ditt köp ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt mejl till Palm de Lux att Du vill göra en retur samt ange vilka varor den avser. Skicka mejlet till [email protected] och i ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

I det fall där du utnyttjar ångerrätten betalar Du returfrakten samt eventuella tullavgifter och Du ansvarar även för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Från det datumet då Palm de Lux mottagit ditt meddelande att du önskar göra en retur har du 30 dagar på dig att skicka varan till oss. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

Vid en retur betalar Palm de Lux tillbaka det beloppet som Du betalat för varan, dock återbetalas ej eventuella fraktkostnader och andra avgifter som Kunden betalat. Kunden står för returkostnad, inklusive eventuella tullavgifter, enligt fraktarens frakttabell och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Palm de Lux accepterar inte retur mot postförskott eller fakturor på returnerade varor.

Om Du hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper, har Palm de Lux rätt att dra av en summa från summan som ska återbetalas, motsvarande värdeminskningen på de returnerade varorna som kan uppgå till varans fullständiga pris.

Palm de Lux betalar snarast tillbaka beloppet, allra senast inom 14 dagar från det datum då Palm de Lux tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Palm de Lux har dock rätt att vänta med att genomföra återbetalningen tills Palm de Lux tagit emot varan. Förutsatt att inget annat överenskommits eller att inga hinder föreligger för återbetalning via det ursprungligen valda betalalternativet, kommer du att få tillbaka pengarna via det betalalternativ du valde då du genomförde köpet.

6. Reklamation

Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Eventuella fel och defekter ska alltid reklameras till [email protected] där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Reklamationsrätten gäller endast fel som kan härledas till produktionen av varan och gäller alltså inte normalt slitage, åldrande av produkt eller fel som uppkommit vid eller efter individuella förändringar av produktens funktion eller utseende . En reklamation skall göras så snart som möjligt efter att felet upptäckts.

Då reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Palm de Lux att kompensera dig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Palm de Lux förbehåller sig rätten att neka en reklamation i det fall det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Palm de Lux följer strikt riktlinjerna från Allmänna Reklamationsnämnden vid reklamationer, se www.arn.se. Mer information finns att läsa på www.konsumentverket.se.

7. Ansvarsbegränsning

Palm de Lux tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter / produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Palm de Lux ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter utanför Palm de Luxs kontroll såsom exempelvis extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, blixtnedslag, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, samt fel eller förseningar i tjänster från underleverantör som orsakats på grund av omständighet som angivits här. Dessa omständigheter ska utgöra grund som medför befrielse från påföljder och skadestånd. I det fall någon sådan situation skulle uppstå kommer Palm de Lux att informera dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.

Palm de Lux har ingen kontroll över och accepterar inget ansvar för innehållet på någon sida som Hemsidan länkar till (om sidan Hemsidan länkar till inte drivs av Palm de Lux). Sådana länkar har vi endast för din skull utan garanti, uttrycklig eller underförstådd, för innehållet på sidorna.

Palm de Lux totala ansvar till dig och tredje person ska under inga omständigheter överstiga ett värde på det största av: i) SEK 100; eller ii) 100% av en totalsumma du betalat till oss under de 12 månaderna innan orsaken till talan uppstod. Palm de Lux ska inte hållas ansvarig (vare sig i avtal, kränkning, försummelse, återställande eller någon juridisk aspekt av ansvar) i förhållande till din användning eller oförmåga att använda eller försening av användning av Hemsidan eller material på den eller tillgängligt från den eller från någon åtgärd eller ett beslut som en följd av att använda Hemsidan eller sådant material för några: (a) indirekta förluster eller följdförluster, skador, kostnader eller utgifter; (b) förlust av verklig eller förväntad vinst; c) kontraktsförlust; d) förlust av penninganvändande; e) förlust av förväntade besparingar; f) omsättningsförlust; g) förlust av goodwill; h) förlorat rykte; i) förlorade affärer; j) tidsförlust; k) möjlighetsförlust; eller l) förlust av, skada på eller korruption av data; oavsett om sådana förluster var rimligen förutsebara eller om vi blivit informerade om att du kanske skulle lida sådana förluster. För att undvika tvivel, b) och l) gäller oavsett om sådan förlust är direkt, indirekt eller annat.

8. Användarvillkor

Hemsidan och allt innehåll på Hemsidan ägs av Palm de Lux eller dess licensgivare. Genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar är informationen skyddad. Produktnamn, varumärken, bilder, firmanamn och grafik, design, layout samt information om tjänster, varor och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Palm de Lux.

Palm de Lux namn och logotyper och alla relaterade namn, designmärken och slogans är våra eller våra licensgivares varumärken eller service marks.

Palm de Lux hanterar information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Genom att använda Hemsidan godkänner du detta och garanterar att alla uppgifter om dig är korrekta.

På Hemsidan kan du välja att registrera ett användarkonto (”Konto”) som du kommer ha tillgång till genom Hemsidans del Logga in. För att registrera dig behöver du uppge ditt namn, din adress och e-postadress och möjligen även annan personlig information. Se vår Integritetspolicy för mer information om detta.

När du har registrerat dig på Hemsidan kommer du bli ombedd att skapa ett användarnamn och ett lösenord för ditt konto. Du måste hålla lösenordet hemligt och omedelbart kontakta oss om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder din e-postadress eller ditt konto eller om du känner till något annat säkerhetsproblem. Du godkänner att personer som du lämnat dina inloggningsuppgifter till har rätt att handla i ditt namn gällande användandet av ditt konto. Vänligen tänk på att du är helt ansvarig om du inte håller ditt lösenord hemligt.

Du måste vara registrerad med en giltig personlig e-postadress som du regelbundet använder, bl.a. för att information om handläggning ska kunna skickas till dig. Ett konto som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan stängas utan förvarning. Vi kan kräva att du validerar ditt konto vid registreringen om vi misstänker att du har använt en felaktig e-postadress.

När du registrerar ett konto, och när du loggar in på det därefter, kan du välja om du vill mottaga informationsutskick (t.ex. nyhetsbrev eller information om erbjudanden). Du kan när som helst säga upp din prenumeration på sådant utskick genom ditt konto.

9. Tvistelösning och lagval

Vid händelse av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan företagets kundtjänst och kunden, kan Du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.