Integritetspolicy


1. Allmänt

Dhilliss AB (”Palm de Lux”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Palm de Lux följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Palm de Lux samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Dhilliss AB, adress Surbrunnsgatan 26, 113 48 Stockholm, Sverige, organisationsnummer 559168-5416 (”Palm de Lux”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Klarna, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår Hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling.

Om du vill komma i kontakta oss med oss avseeende behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på [email protected].

Palm de Lux förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Hemsidan.

2. Insamling av personuppgifter

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Hemsidan genom cookies. De personuppgifter som Palm de Lux behandlar är personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

3. Användning av personuppgifter

Personuppgifter kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Hemsidan, betalningslösningar och betalningsprocesser.

Vid genomförande av köp delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna, Paypal, Stripe.

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela viss information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leveransen. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: DHL, Postnord.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter, våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Palm de Lux iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Genom att godkänna policyn på Hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

4. Skydd av personuppgifter

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare.

Palm de Lux använder sig av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information, såsom exempelvis personuppgifter och lösenord, på ett säkert sätt.

5. Tidsram för förvaring av personuppgifter

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

6. Åtkomst, uppdatering samt korrigering av personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Hemsidan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Palm de Lux vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Palm de Lux förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Palm de Lux korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected].

Du har rätt att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Det finns några få undantag till rätten till radering, som till exempel om data ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

7. Cookies

Palm de Lux använder cookies på Hemsidan för att förbättra våra tjänster och skapa statistik över din och andra användares användning av Hemsidan. En cookie är en liten bit data som skickas från Hemsidan och lagras på användarnas datorer av deras webbläsare medan de surfar på Hemsidan. Cookies utformades för att möjliggöra en bättre användarupplevelse. Du kan välja att inte ta emot cookies i din webbläsare. Om du väljer att inte ta emot cookies kan möjligheterna samt funktionerna på webbplatsen påverkas negativt. Cookies är helt ofarligt för användarna. När du godkänner vår Integritetspolicy godkänner du användningen av cookies.