We live in the same world and yet it can be so different.

We live in the same world and yet it can be so different.

Vi lever i en och samma värld och ändå kan den vara så olika. Kärleksfulla människor lever i en kärleksfull värld och illvilliga människor lever i en fientlig värld.

Den värld vi lever i är en spegelbild av den energi vi själva signalerar ut till vår omgivning och du själv bestämmer vilka energier du vill utstråla. Börja den nya veckan med att välja kärleken och se till att ta steget mot en kärleksfullare omgivning.

Kärlek

Palm de Lux

//We live in the same world and yet it can be so different. Loving people live in a loving world and malicious people live in a hostile world.

The world we live in is a reflection of the energy we ourselves send to our surroundings and you decide what energies you want to emanate. Start the new week by choosing love and take the step toward a more loving environment.

Love

Palm de Lux