Today we present our third collection - Miracle.

Today we present our third collection - Miracle.

Idag presenterar vi vår tredje kollektion - Miracle.

Med Miracle vill vi uppliva tron på mirakel i vardagen och liva upp er fantasi. Det är lätt att fastna i negativa tankar och ödsla sin energi på små saker i vardagen som gör att du missar det fina som finns omkring dig, de vardagliga miraklerna. Miracle vill inspirera dig till att lyfta blicken och leva i nuet för att det är i de små ögonblicken här och nu som miraklerna finns.

För att se de vardagliga miraklerna behöver du utveckla ditt tankesätt. När du ändrar på sättet du ser på saker, förändras sakerna du ser på. Väljer du att se på dig själv och din omgivning med positiva ögon, så kommer världen att spegla mer positivitet och mirakler.

Kärlek,

Palm de Lux

//Today we present our third collection - Miracle.

With Miracle we want to revive the belief in miracles in our daily lives and revitalize your imagination. It's easy to get caught up in negative thoughts and waste your energy on small things in the daily life that make you miss the beauty that is around you, the everyday miracles. Miracle wants to inspire you to lift your eyes and live in the present because it is in the small moments here and now that the miracles exist.

To see the everyday miracles you need to develop your mindset. When you change the way you look at things, the things you look at change. If you choose to look at yourself and your surroundings with positive eyes, the world will reflect more positivity and miracles.

Love,

Palm de Lux