Presentation of the collection Love

Presentation of the collection Love

Näst ut att presenteras är kollektionen Love. Denna kollektion är något som ligger oss nära på Palm de Lux - att alltid välja kärleken.

Du kan välja leva ditt liv med en känsla av rädsla eller kärlek, där rädslan håller dig på en låg frekvens och låter ditt ego styra dig bort från lycka. Love vill inspirera dig att till att leva ditt liv i kärlek och känna kärlek till dig själv. När du väljer kärlek kommer du snart märka att kärleken strömmar tillbaka till dig tusenfaldigt från alla håll.

Kärlek

Palm de Lux

//Next to be presented is the collection Love. This collection is dear to us at Palm de Lux - to always choose love.

You can choose to live the life with a sense of fear or love, where fear keeps you at a low frequency and lets your ego steer you away from happiness. Love wants to inspire you to live the life with love and to feel love for yourself. When you choose love you will soon see that love flows back to you thousandfold from all directions.

Love

Palm de Lux