Fun fact!

Fun fact!

Rolig fakta!

Vi älskar palmer i alla dess exotiska former och somliga palmarter växer sig mycket höga. Ståtliga Ceroxylon quindiuense, känd som Quindio vaxpalmen, är världens högst växande palmart och kan nå höjder på upp till 62 meter över marken. Quindio vaxpalmen är Colombias nationalträd och hittas främst i fuktiga och höga bergsområden i Colombia och Peru. Den har använts flitigt av människan för olika ändamål som lett till överexploatering och hotat artens överlevnad. Tack vare lagstiftning är Quindio vaxpalmen nu en skyddad art som minskat överexploateringen. Andra högt växande palmarter inkluderar den mexikanska fläktpalmen Washingtonia robusta som kan bli så hög som 30 meter samt Phoenix dactylifera, kallad Date palm, som nå kan upp till runt 24 meter över marken.

Ha en underbar kväll,

Palm de Lux

//Fun fact

We love palm trees in all its exotic forms and some palm trees grow very tall. Majestic Ceroxylon quindiuense, known as the Quindio wax palm, is the world's tallest-growing palm species and can reach heights of up to 62 meters above the ground. Quindio is Colombia's national tree and is found mainly in humid and high mountain areas in Colombia and Peru. It has been used extensively by humans for various purposes which have led to overharvesting and threatened the species’ survival. Thanks to legislation the Quindio wax palm is now a protected species which has reduced the overharvesting. Other high-growing palm species include the Mexican fan palm Washingtonia robusta which can grow as high as 30 meters and the Phoenix dactylifera, known as the Date palm, which can reach up to around 24 meters above the ground.

Have a wonderful evening,

Palm de Lux