Do you live your dream?

Do you live your dream?

En av de enorma obalanserna i livet är skillnaden mellan det liv du lever i dina dagliga rutiner och vanor och det liv som överensstämmer med drömmen som du har inom dig. Att följa drömmen du har inom dig, oavsett hur enkel dröm, är det mest tillfredsställande sättet att leva på. När ens vardagliga liv lämnar lite utrymmet för ens drömmar kan man uppleva ångest och även nedstämdhet. Man känner att det finns en större agenda som man trycker undan.

Om man fortsätter att ignorera sin inre dröm kan man komma att bli bitter och negativ. Ge dina drömmar en plats i ditt verkliga liv och ge dem den energi dem förtjänar.

Vilka är dina drömmar och hur kan du justera dina tankar och vanor så att de matchar dina drömmar?

Ha en drömmig dag

Palm de Lux

//One of the huge imbalances in life is the inconsistency between the life you live through your daily routines and habits and the life conforming with the dream you have within you. Pursuing the dream you have within you, no matter how simple, is the most satisfying way of living. When one's everyday life leaves little room for one's dream, one can experience anxiety and even depression. You feel that there is a bigger agenda that you are pushing away.

If you continue to ignore your inner dream, you may become bitter and negative. Give your dream a place in your real life and give it the energy it deserves.

What is your dream and how can you adjust your thoughts and habits to match it?

Have a dreamy day

Palm de Lux