Did you know this about palm trees?

Did you know this about palm trees?

Visste du att det finns sammanlagt omkring 2600 arter av palmer?

Det finns drygt 200 kända släkten av palmträd med sammanlagt omkring 2600 arter av palmer. Palmer är en av de mest kända och vitt planterade trädsläktena och de har haft en viktig roll för människor stort sett genom hela vår historia. De äldsta kända palmfossilen är cirka 70 till 80 miljoner år gamla. Många vanligt förekommande produkter och föda kommer från palmträd.

De flesta palmarter är träd, men det förekommer även några palmarter som är lianer och buskar. De flesta palmarter tål inte kyla och förekommer därför nästan enbart i världens tropiska och subtropiska områden som vildväxande.

Förr i tiden var palmer symbol för seger, fred och fertilitet. Idag är palmer en populär symbol för tropikerna och semestrar.

Kärlek

Palm de Lux

//Did you know that it exists around 2600 species of palm trees?

There are more than 200 known families of palm trees and in total approximately 2600 palm tree species. Palm trees are one of the best known and most widely planted tree families and they have held an important role for humans throughout much of the history. The oldest known palm fossils are about 70 to 80 million years old. Many common products and foods come from palm trees.

Most palm tree species are trees, but there are also some palm trees that are lianas and shrubs. Most palm tree species cannot endure heavy frosts and hence live as wild growing trees almost exclusively in the world's tropical and subtropical areas.

In the past palm trees were symbols of victory, peace and fertility. Today palm trees are a popular symbol for the tropics and for vacations.

Love

Palm de Lux