Let's keep a high frequency of positivity during these times.

Let's keep a high frequency of positivity during these times.

Låt oss hålla en hög frekvens av positivitet under dessa tider <3

Vi vet att det kan vara extra svårt att fokusera på positivitet just nu. Det kan vara lätt att fastna i oro och rädsla under dessa tider och hopp om att några större mirakel ska ske känns kanske avlägset, men låt oss försöka hålla en positiv energi runt oss! Miracle-TranquilityGreyPlanet vill skapa en glad plats hos dig och höja ditt medvetande om att allt är möjligt och att Universum har en större plan för dig. Tavlan signalerar hopp om mirakel, en vacker vy att fly till för att släppa all negativ koppling och rensa ditt energifält.

Kärlek,

Palm de Lux

//Let's keep a high frequency of positivity during these times <3

We know that focusing on positivity can be extremely difficult right now. It may be easy to get caught up in worry and fear during these times and hoping that some major miracles will happen may feel distant, but let's try to keep a positive energy around us! Miracle-TranquilityGreyPlanet wants to create a happy place for you and raise your awareness that everything is possible and that the Universe has a bigger plan for you. The artwork signals hope for miracles, a beautiful view to escape to, to release all negative connection and cleanse your energy field.

Love,

Palm de Lux